25%
Phân loại và Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Đại số - Giải tích 11

Phân loại và Phương pháp giải các dạng bài tập trắc nghiệm Đại số - Giải tích 11

47,200₫63,000₫


KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢTrần Bá Hà 

Mô tả


KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢTrần Bá Hà 

Bình luận

Sản phẩm liên quan