Phân loại và phương pháp giải Hình học lớp 11

99,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB ĐH Quốc Gia HN

TÁC GIẢTrần Văn Thương

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB ĐH Quốc Gia HN

TÁC GIẢTrần Văn Thương

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Bình luận

Sản phẩm liên quan