30%
Phát triển tư duy đột phá trong giải toán vật lý 9 tập 2

Phát triển tư duy đột phá trong giải toán vật lý 9 tập 2

56,000₫80,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Sư Phạm HCM

TÁC GIẢNguyễn Minh Thảo


Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Sư Phạm HCM

TÁC GIẢNguyễn Minh Thảo


Bình luận

Sản phẩm liên quan