20%
Phát triển tư duy sáng tạo Giải Toán Đại Số 7

Phát triển tư duy sáng tạo Giải Toán Đại Số 7

100,800₫126,000₫KÍCH THƯỚC

16 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Dân Trí

TÁC GIẢBùi Văn Tuyên
tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Mô tảKÍCH THƯỚC

16 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Dân Trí

TÁC GIẢBùi Văn Tuyên
tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Bình luận

Sản phẩm liên quan