10%
Phiếu bài tập cuối tuần tiếng việt 2

Phiếu bài tập cuối tuần tiếng việt 2

27,000₫30,000₫
 Với số lượng trên 10 bộ (giảm 15%)
 Với số lượng trên 20 bộ (giảm 20%)
 Với số lượng trên 50 bộ (giảm 25%)
 Liên hệ bán buôn sách giáo khoa : 09 8989 9920

Mô tảKÍCH THƯỚC

16 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Giáo dục Việt Nam

TÁC GIẢLê Hữu Tỉnh - Xuân Thị Nguyệt Hà


Bình luận

Sản phẩm liên quan