Phiếu bài tập cuối tuần Toán và Tiếng Việt lớp 2

32,000₫

Mô tả

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT

Với Bộ Phiếu bài tập này, Giáo viên và phụ huynh có thể giúp các con ôn tập - tổng hợp lại các kiến thức đã được học trong tuần.
Dành cho học sinh từ Lớp 1- Lớp 5 - Nội dung biên soạn bám sát chương trình Tiểu học mới.
* In rên giấy khổ A4, một mặt Bài tập Toán, một mặt bài tập Tiếng Việt
* Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng
* Nội dung bài tập đa dạng phong phú
* Tiếp cận kiến thức bài học sinh động
* Phát triển tư duy logic Toán - Tiếng Việt
* Hình thức trình bày hấp dẫn
* Dễ dàng sử dụng và lưu giữ.

Bình luận

Sản phẩm liên quan