Phiếu bài tập cuối tuần Toán và Tiếng Việt lớp 4 tập 2

30,000₫
 Với số lượng trên 10 bộ (giảm 15%)
 Với số lượng trên 20 bộ (giảm 20%)
 Với số lượng trên 50 bộ (giảm 25%)
 Liên hệ bán buôn sách giáo khoa : 09 8989 9920

Mô tả

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN TOÁN VÀ TIẾNG VIỆT

Với Bộ Phiếu bài tập này, Giáo viên và phụ huynh có thể giúp các con ôn tập - tổng hợp lại các kiến thức đã được học trong tuần.
Dành cho học sinh từ Lớp 1- Lớp 5 - Nội dung biên soạn bám sát chương trình Tiểu học mới.
* In rên giấy khổ A4, một mặt Bài tập Toán, một mặt bài tập Tiếng Việt
* Bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng
* Nội dung bài tập đa dạng phong phú
* Tiếp cận kiến thức bài học sinh động
* Phát triển tư duy logic Toán - Tiếng Việt
* Hình thức trình bày hấp dẫn
* Dễ dàng sử dụng và lưu giữ.

Bình luận

Sản phẩm liên quan