25%
Phương pháp giải các dạng bài tập trọng tâm Vật Lý 7

Phương pháp giải các dạng bài tập trọng tâm Vật Lý 7

21,000₫28,000₫


KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢLê Thị Thu Hà 

tag: Sách tham khảo lớp 8

Mô tả


KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢLê Thị Thu Hà 

tag: Sách tham khảo lớp 8

Bình luận

Sản phẩm liên quan