Phương pháp giải toán 8 theo chủ đề - hình học

33,000₫39,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2019

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢPhan Doãn Thoại

tag: Sách tham khảo lớp 8

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2019

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢPhan Doãn Thoại

tag: Sách tham khảo lớp 8

Bình luận

Sản phẩm liên quan