30%
Phương pháp tư duy tìm cách giải toán đại số 8

Phương pháp tư duy tìm cách giải toán đại số 8

54,600₫78,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Sư Phạm

TÁC GIẢNguyễn Toàn Anh

tag: Sách tham khảo lớp 8

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Sư Phạm

TÁC GIẢNguyễn Toàn Anh

tag: Sách tham khảo lớp 8

Bình luận

Sản phẩm liên quan