30%
Phương pháp tư duy tìm cách giải toán đại số 9

Phương pháp tư duy tìm cách giải toán đại số 9

77,000₫110,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2015

NXB

NXB Đại Học Sư Phạm

TÁC GIẢNguyễn Toàn Anh

tag: Sách tham khảo lớp 9

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2015

NXB

NXB Đại Học Sư Phạm

TÁC GIẢNguyễn Toàn Anh

tag: Sách tham khảo lớp 9

Bình luận

Sản phẩm liên quan