30%
Phương pháp tư duy tìm cách giải Toán Hình học 6

Phương pháp tư duy tìm cách giải Toán Hình học 6

42,000₫60,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Toàn Anh

Phương pháp tư duy tìm cách giải Toán Hình học 6 giúp các em học sinh củng cố kiến thức và thêm phương pháp giải Toán.

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢNguyễn Toàn Anh

Phương pháp tư duy tìm cách giải Toán Hình học 6 giúp các em học sinh củng cố kiến thức và thêm phương pháp giải Toán.

Bình luận

Sản phẩm liên quan