30%
Phương pháp tư duy tìm cách giải toán hình học 9

Phương pháp tư duy tìm cách giải toán hình học 9

80,500₫115,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Sư Phạm

TÁC GIẢNguyễn Toàn Anh

tag: Sách tham khảo lớp 9

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Sư Phạm

TÁC GIẢNguyễn Toàn Anh

tag: Sách tham khảo lớp 9

Bình luận

Sản phẩm liên quan