Rèn kỹ năng giải bài tập trắc nghiệm Hóa Học 12

94,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢCao Cự Giác

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢCao Cự Giác

tag: Sách tham khảo cấp 3, Sách tham khảo lớp 12

Bình luận

Sản phẩm liên quan