10%
Tài Liệu Chuyên Toán THCS Toán 9 Tập 1 - Bài Tập Đại số

Tài Liệu Chuyên Toán THCS Toán 9 Tập 1 - Bài Tập Đại số

35,100₫39,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

TÁC GIẢNgô Ngọc An

tag: Sách tham khảo lớp 9

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

TÁC GIẢNgô Ngọc An

tag: Sách tham khảo lớp 9

Bình luận

Sản phẩm liên quan