Tài liệu chuyên Toán trung học cơ sở - Bài tập Toán 6

36,000₫

Tài liệu chuyên Toán 6 nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức, kĩ năng, tư duy trong môn Toán

Mô tả

KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

TÁC GIẢ

Tôn Thân

Tài liệu chuyên Toán 6 cũng giúp các Thầy, Cô giáo có thêm tài liệu giảng dạy chuyên sâu hơn về môn Toán. Các bài tập được chọn lọc, cập nhật phù hợp với chương trình học hiện nay.

Bình luận

Sản phẩm liên quan