20%
Toán nâng cao và các chuyên đề đại số 8

Toán nâng cao và các chuyên đề đại số 8

29,200₫36,500₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

TÁC GIẢVũ Dương Thụy

tag: Sách tham khảo lớp 8

Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2016

NXB

Nhà Xuất Bản Giáo Dục Việt Nam

TÁC GIẢVũ Dương Thụy

tag: Sách tham khảo lớp 8

Bình luận

Sản phẩm liên quan