30%
Tổng hợp lý thuyết và Các dạng bài tập Đại số lớp 9

Tổng hợp lý thuyết và Các dạng bài tập Đại số lớp 9

52,500₫75,000₫


KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Thanh Hóa

TÁC GIẢKiều Văn Tuấn

tag: Sách tham khảo lớp 9

Mô tả


KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Thanh Hóa

TÁC GIẢKiều Văn Tuấn

tag: Sách tham khảo lớp 9

Bình luận

Sản phẩm liên quan