30%
Tuyển chọn các bài toán hay và khó 9

Tuyển chọn các bài toán hay và khó 9

45,500₫65,000₫


KÍCH THƯỚC

19 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢ

Nguyễn Cam


Mô tả


KÍCH THƯỚC

19 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢ

Nguyễn Cam


Bình luận

Sản phẩm liên quan