20%
Tuyển chọn đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 7 8 môn Toán

Tuyển chọn đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi lớp 6 7 8 môn Toán

48,000₫60,000₫KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Sư Phạm

TÁC GIẢDoãn Thị Tâm


Mô tảKÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2017

NXB

NXB Đại Học Sư Phạm

TÁC GIẢDoãn Thị Tâm


Bình luận

Sản phẩm liên quan