Tuyển tập đề thi olympic 30/4 lần thứ XXIV - 2018 - Toán học

130,000₫


KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢBan Tổ chức kì thi


Mô tả


KÍCH THƯỚC

17 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2018

NXB

NXB Đại Học Quốc Gia Hà Nội

TÁC GIẢBan Tổ chức kì thi


Bình luận

Sản phẩm liên quan