Vở ôly bài tập thực hành tiếng việt lớp 3 tập 2

12,000₫

Mô tả

VỞ ÔLI BÀI TẬP THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LỚP 3 Q2

Tác giả: Trần Thị Minh Phương

Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm.

Giấy viết tiêu chuẩn.

Số trang: 40 trang.

Kích thước: 17 x 24 cm

Định lượng: 100g/m2

Độ trắng: 84 - 86 ISO

Bình luận

Sản phẩm liên quan