Vở ôly bài tập thực hành tiếng việt lớp 4 tập 2

12,000₫
 Với số lượng trên 10 bộ (giảm 20%)
 Với số lượng trên 20 bộ (giảm 25%)
 Với số lượng trên 50 bộ (giảm 30%)
 Liên hệ bán buôn sách giáo khoa : 09 8989 9920

Mô tả

VỞ ÔLI BÀI TẬP THỰC HÀNH TIẾNG VIỆT LỚP 4 Q2

Tác giả: Trần Thị Minh Phương.

Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm.

Giấy viết tiêu chuẩn.

Số trang: 40 trang.

Kích thước: 17 x 24 cm

Định lượng: 100g/m2

Độ trắng: 84 - 86 ISO

Bình luận

Sản phẩm liên quan