Vở ôly bài tập toán lớp 3 tập 2

18,000₫

Mô tả

Tác giả: Vũ Dương Thụy(chủ biên)
– Đỗ Minh Thu
Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm.
Giấy viết tiêu chuẩn, chất lượng cao.
Số trang: 90 trang
Chất liệu:Giấy bãi Bằng, chất lượng cao.
Kích thước: 17 x 24 cm
Định lượng: 100g/m2
Độ trắng: 84 - 86 ISO

Bình luận

Sản phẩm liên quan