Vở thực hành Mỹ thuật 3

18,000₫20,000₫


KÍCH THƯỚC

19 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2019

NXB

NXB Giáo Dục Việt Nam

TÁC GIẢ

Trịnh Đức Minh - Nguyễn Hữu Hạnh


Mô tả


KÍCH THƯỚC

19 x 24 cm

NĂM XUẤT BẢN

2019

NXB

NXB Giáo Dục Việt Nam

TÁC GIẢ

Trịnh Đức Minh - Nguyễn Hữu Hạnh


Bình luận

Sản phẩm liên quan