Bộ sách giáo khoa lớp 6 - Bộ kết nối tri thức với cuộc sống

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Nhiều tác giả

Năm xuất bản: 2021

643.000₫
Còn hàng
SKU
SBGK21-L06-001

Bộ sách giáo khoa lớp 6 - Bộ kết nối tri thức với cuộc sống là sách giáo khoa dùng chính khóa cho học sinh lớp 6 bộ sách được biên soạn bởi nhóm tác giả Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam. . Sách hiện đang được bán tại nhà sách Quảng Lợi, hiệu sách, nhà sách, trường học có nhu cầu mua sách cho học sinh, giáo viên vui lòng liên hệ số hotline 0938.246.605

Bộ sách được biên soạn với tiêu chí đưa các bài học vào cuộc sống : 

1 Ngữ văn 6, tập một Quyển 23.000
2 Ngữ văn 6, tập hai Quyển 20.000
3 Toán 6, tập một Quyển 21.000
4 Toán 6, tập hai Quyển 20.000
5 Giáo dục công dân 6 Quyển 12.000
6 Lịch sử và Địa lí 6 Quyển 32.000
7 Khoa học tự nhiên 6 Quyển 32.000
8 Công nghệ 6 Quyển 14.000
9 Tin học 6 Quyển 13.000
10 Giáo dục thể chất 6 Quyển 20.000
11 Âm nhạc 6  Quyển 13.000
12 Mĩ thuật 6 Quyển 13.000
13 Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Quyển 12.000
14 Tiếng Anh 6, tập một (Sách học sinh) Quyển 41.000
15 Tiếng Anh 6, tập hai  (Sách học sinh) Quyển 38.000
16 Bài tập Toán 6 tập 1 Quyển 18.000
17 Bài tập Toán 6 tập 2 Quyển 20.000
18 Bài tập Ngữ Văn 6 tập 1 Quyển 13.000
19 Bài tập Ngữ Văn 6 tập 2 Quyển 14.000
20 Bài tập Khoa học Tự Nhiên 6 Quyển 19.000
21 Bài tập Công nghệ 6 Quyển 10.000
22 Bài tập Lịch Sử và Địa lý 6 - Phần Lịch Sử Quyển 13.000
23 Bài tập Lịch Sử và Địa lý 6 - Phần đại lý Quyển 14.000
24 Bài tập Mĩ Thuật 6 Quyển 12.000
25 Bài tập Giáo Dục Công Dân 6 Quyển 10.000
26 Bài tập Tin Học 6 Quyển 15.000
27 Bài tập Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp 6 Quyển 10.000
28 Bài tập Âm nhạc 6 Quyển 8.000
29 Tiếng Anh 6/1 -SBT ( đã bao gồm thẻ học liệu điện tử ) Quyển 32.000
30 Tiếng Anh 6/2 -SBT ( đã bao gồm thẻ học liệu điện tử ) Quyển 32.000
31 Tiếng Anh 6 - Friends Plus Workbook Quyển 79.000
  TỔNG CỘNG   643.000

Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ sách giáo khoa lớp 6 - Bộ kết nối tri thức với cuộc sống
Close
Bộ sách giáo khoa lớp 6 - Bộ kết nối tri thức với cuộc sống