Tin tức

 1. Danh mục sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023 - 2024 (Theo Chương trình mới)

  Danh mục sách giáo khoa lớp 4 năm học 2023 - 2024 (Theo Chương trình mới)

  DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 NĂM HỌC 2023 - 2024 SAU THẨM ĐỊNH ĐỢT 1 TT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 1. Toán 4 Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam 2. Toán 4 Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim Trang. Read more
 2. Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

  Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tuyên Quang phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Read more
 3. Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

  Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Trà Vinh phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Read more
 4. Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tiền Giang là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tiền Giang phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Read more
 5. Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Read more
 6. Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây Ninh phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Read more
 7. Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng

  Bộ sách Giáo khoa lớp 1, 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Sóc Trăng phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Read more
 8. Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Quảng Bình phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Read more
 9. Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Lào Cai là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lào Cai phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Read more
 10. Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

  Bộ sách Giáo khoa lớp 2, 6 được sử dụng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là bộ sách được Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng phê duyệt sử dụng trong các cơ sở phổ thông trên địa bàn tỉnh.  Read more
Close