Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 5 ( Năm Học 2021 - 2022)

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Năm xuất bản: 2019

491.200₫
Hết hàng
SKU
SBGK20-L05-657-1

Bộ sách giáo khoa lớp 5

TT TÊN SÁCH ĐVT GIÁ BÌA
I SÁCH GIÁO KHOA
1 Tiếng Việt 5 tập 1 Bản 15,000
2 Tiếng Việt 5 tập 2 Bản 14,000
3 Toán 5 Bản 13,000
4 Khoa học 5 Bản 13,000
5 Lịch Sử và Địa lí 5 Bản 11,000
6 Âm nhạc 5 Bản 5,000
8 Đạo đức 5 Bản 4,000
9 Kĩ Thuật 5 Bản 5,000
10 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 1 Bản 11,700
11 Vở bài tập Tiếng Việt 5 tập 2 Bản 9,600
12 Vở bài tập Toán  5 tập 1 Bản 11,100
13 Vở bài tập Toán  5 tập 2 Bản 13,200
14 Vở bài tập Khoa học 5 Bản 10,800
15 Vở bài tập Lịch Sử 5 Bản 6,300
16 Vở bài tập Đạo Đức 5 Bản 4,800
17 Bài tập Toán 5 Bản 14,700
18 Thực hành kỹ thật 5 Bản 6,000
19 Vở bài tập Địa Lí 5 Bản 6,000
20 Hướng dẫn học Tin học lớp 5 (SHS) Bản 33,000
21 Hướng dẫn học Tin học lớp 5 (SBT) Bản 23,000
22 Tiếng Anh 5 tập 1 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ) Bản 48,000
23 Tiếng Anh 5 tập 2 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ) Bản 48,000
24 Tiếng Anh 5 - SBT (Kèm theo thẻ)  Bản 45,000
25 Cùng em học Toán 5 tập 1 Bản 21,000
26 Cùng em học Toán 5 tập 2 Bản 21,000
27 Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 1 Bản 21,000
28 Cùng em học Tiếng Việt 5 tập 2 Bản 21,000
29 Học mỹ thuật 5 theo định hướng PTNL Bản 25,000
30 Giáo dục an toàn giao thông 5 Bản 10,000
31 TLCĐ GD nếp sống TLVM 5 Bản 13,000
TỔNG CỘNG 503,200
Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 5 ( Năm Học 2021 - 2022)
Close