DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 4 NĂM HỌC 2023 - 2024

SAU THẨM ĐỊNH ĐỢT 1

TT

Tên sách

Tên tác giả

Nhà xuất bản

1.

Toán 4 tập 1, tập 2

Hà Huy Khoái (Tổng Chủ biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên), Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng Quế Hường, Bùi Bá Mạnh.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

2.

Toán 4 tập 1, tập 2

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ biên), Khúc Thành Chính (Chủ biên), Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim

Trang.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

3.

Toán 4 tập 1, tập 2

Đỗ Đức Thái (Tổng chủ biên), Đỗ Tiến Đạt (Chủ biên), Nguyễn Hoài Anh, Trần Thuý Ngà, Nguyễn Thị Thanh Sơn.

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

4.

Toán 4 tập 1, tập 2

Trần Diên Hiển (Chủ biên), Nguyễn Đình Khuê, Đào Thái Lai, Nguyễn Thị Kiều Oanh, Phạm Thanh Tâm, Nguyễn Thúy Vân.

Nhà xuất bản Đại học Vinh

5.

Đạo đức 4

Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ biên), Trần Thành Nam (Chủ biên), Nguyễn Thị Hoàng Anh, Nguyễn Ngọc Dung, Nguyễn Thị Việt Hà.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

6.

Đạo đức 4

Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh,

Phạm Quỳnh (đồng Chủ biên), Lê Quỳnh Chi, Trần

Thị Thùy Dung, Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Nguyễn Thị Vân Hương, Giang Thiên Vũ.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

7.

Đạo đức 4

Nguyễn Thị Mỹ Lộc (Tổng Chủ biên), Đỗ Tất Thiên (Chủ biên), Nguyễn Chung Hải, Ngô Vũ Thu Hằng, Nguyễn Thanh Xuân, Huỳnh Tông Quyền, Nguyễn Thị Hàn Thy.

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh

8.

Lịch sử và

Địa lí 4

Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), NghiêmĐình Vỹ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học phần Lịch sử), Nguyễn Thị Thu Thủy (Chủ biên phần Lịch sử), Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Thị Hồng, Lê Thị Thu Hương, Đào Ngọc

Hùng (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Trần Thị Hà Giang (Chủ biên phần Địa lí), Đặng Tiên Dung, Đoàn Thị Thanh Phương.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

9.

Lịch sử và

Địa lí 4

Nguyễn Trà My, Phạm Đỗ Văn Trung (đồng Chủ biên), Nguyễn Khánh Băng, Trần Thị Ngọc Hân, Nguyễn Chí Tuấn.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

10.

Lịch sử và

Địa lí 4

Đỗ Thanh Bình (Tổng Chủ biên phần Lịch sử), Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên phần Lịch sử), Ninh

Thị Hạnh, Nguyễn Thị Phương Thanh, Lê Thông (Tổng Chủ biên phần Địa lí), Nguyễn Tuyết Nga (Chủ biên phần Địa lí), Phạm Thị Sen, Nguyễn

Thị Trang Thanh

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

11.

Khoa học 4

Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phan Thanh Hà (đồng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Chi, Ngô Diệu Nga, Đào Thị Sen, Triệu Anh Trung.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

12.

Khoa học 4

Đỗ Xuân Hội (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Thủy (Chủ biên), Lưu Phương Thanh Bình, Trần Thanh Sơn.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

13.

Khoa học 4

Mai Sỹ Tuấn (Tổng Chủ biên), Bùi Phương Nga (Chủ biên), Phùng Thanh Hội, Phùng Thanh Huyền, Lương Việt Thái.

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

 

14.

Tin học 4

Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễn Thu Hiền, Nguyễn Bá Tuấn, Hà Đặng Cao Tùng, Đặng Bách

Việt.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

15.

Tin học 4

Quách Tất Kiên (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Phạm Thị Quỳnh Anh (đồng Chủ biên), Đỗ Minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn Minh Thiên Hoàng, Nguyễn Thị Hồng Nhung.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

16.

Tin học 4

Hồ Sĩ Đàm (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thanh Thủy

(Chủ biên), Hồ Cẩm Hà, Nguyễn Chí Trung, Kiều Phương Thùy.

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

17.

Tin học 4

Lê Khắc Thành (Chủ biên), Nguyễn Tân Ân, Ngô Thị Tú Quyên, Trịnh Đình Thắng, Nguyễn Thị

Thuần.

Nhà xuất bản Đại học Vinh

18.

Tin học 4

Cao Hồng Huệ (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Phương, Đào Thị Thêm, Nguyễn Phát Tài, Lê Minh Tuấn.

Nhà xuất bản Đại học Vinh

19.

Tin học 4

Nguyễn Tương Tri (Tổng chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Văn Khang, Nguyễn Phúc Xuân Quỳnh.

Nhà xuất bản

Đại học Huế

20.

Công nghệ 4

Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên), Dương Giáng Thiên Hương, Lê Xuân Quang, Nguyễn Bích Thảo, Vũ Thị Ngọc Thúy, Nguyễn Thanh Trịnh.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

21.

Công nghệ 4

Bùi Văn

Nguyễn Ngân.

Hồng (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên),

Thị Lưỡng, Lê Thị Mỹ Nga, Đoàn Thị

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

22.

Công nghệ 4

Nguyễn

Trọng Khanh (Tổng Chủ biên), Hoàng

Nhà xuất bản

 

 

 

Đình Long (Chủ biên), Nhữ Thị Việt Hoa, Nguyễn Thị Mai Lan.

Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

23.

Giáo dục Thể chất 4

Nguyễn Duy Quyết (Tổng Chủ biên), Nguyễn

Hồng Dương (Chủ biên), Đỗ Mạnh Hưng, Vũ Văn Thịnh, Vũ Thị Hồng Thu, Vũ Thị Thư, Phạm Mai Vương.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

24.

Giáo dục Thể chất 4

Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê Hải, Trần Minh Tuấn.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

25.

Giáo dục Thể chất 4

Lưu Quang Hiệp (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Hùng (Chủ biên), Nguyễn Thành Long, Phạm Đức Toàn, Vũ Thị Mai Phương.

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

26.

Âm nhạc 4

Hoàng Long, Đỗ Thị Minh Chính (đồng Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị Thanh Bình (Chủ biên), Mai Linh Chi, Nguyễn Thị Nga, Đặng Khánh Nhật.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

27.

Âm nhạc 4

Hồ Ngọc Khải, Lê Anh Tuấn (đồng Tổng Chủ biên), Đặng Châu Anh (Chủ biên), Nguyễn Đăng Bửu, Trịnh Mai Trang, Tô Ngọc Tú, Lâm Đức

Vinh.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

28.

Âm nhạc 4

Lê Anh Tuấn (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Tạ Hoàng Mai Anh, Nguyễn Thị Quỳnh Mai.

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

29.

Mĩ thuật 4

Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn Tuấn Cường (Chủ biên), Lương Thanh Khiết,

Nguyễn Ánh Phương Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm

Nhà xuất bản

Giáo dục

 

 

 

Văn Thuận.

Việt Nam

30.

Mĩ thuật 4

Nguyễn Xuân Nghị (Tổng Chủ biên), Trần Thị Biển, Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng Chủ biên), Phạm Duy Anh, Bạch Ngọc Diệp, Trần Thị Thu

Trang.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

31.

Mĩ thuật 4

Hoàng Minh Phúc (Tổng Chủ biên), Nguyễn Thị May (Chủ biên), Đỗ Việt Hoàng.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

32.

Mĩ thuật 4

Nguyễn Thị Đông (Tổng Chủ biên), Phạm Đình Bình (Chủ biên), Nguyễn Thị Huyền, Nguyễn Hải Kiên.

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

33.

Hoạt động trải nghiệm

4

Phó Đức Hòa, Vũ Quang Tuyên (đồng Tổng Chủ biên), Bùi Ngọc Diệp, Nguyễn Hữu Tâm (đồng Chủ biên), Nguyễn Hà My, Đặng Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Huyền Trang.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

34.

Hoạt động trải nghiệm

4

Nguyễn Dục Quang (Tổng Chủ biên), Phạm Quang Tiệp (Chủ biên), Nguyễn Thị Thu Hằng, Ngô Quang Quế.

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

35.

Tiếng Anh

4

Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên), Phan Hà (Chủ biên), Hoàng Thị Hải, Đỗ Thị Ngọc Hiền, Đào Ngọc Lộc, Trần Hương Quỳnh, Nguyễn Quốc

Tuấn.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

36.

Tiếng Anh

4 (Family and Friends

- National

Edition)

Trần Cao Bội Ngọc (Chủ biên), Trương Văn Ánh.

Nhà xuất bản

Giáo dục

Việt Nam

 

37.

Tiếng Anh

4 (English

Discovery)

Trần Thị Lan Anh (Chủ biên), Cao Thúy

Hồng.

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

38.

Tiếng Anh

4

(Macmillan

Next Move)

Hoàng Tăng Đức (Chủ biên), Nguyễn Hoài, Hoàng Thùy Hương.

Thị Thu

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

39.

Tiếng Anh

4 (Explore

Our World)

Đào Xuân Phương Trang (Chủ biên), Thanh Bình, Đỗ Thị Kim Thanh.

Nguyễn

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

40.

Tiếng Anh

4 (i-Learn

Smart Start)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên (Chủ biên), Đặng Đỗ Thiên Thanh, Lê Thị Tuyết Minh, Huỳnh Tuyết Mai, Nguyễn Thụy Uyên Sa.

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

41.

Tiếng Anh

4 (Phonics-

Smart)

Lê Hoàng Dũng (Chủ biên), Quản Lê Duy.

Nhà xuất bản

Đại học

Quốc gia

Thành phố

Hồ Chí Minh

42.

Tiếng Anh

4 (Extra and

Friends)

Võ Đại Phúc (Tổng Chủ biên kiêm Chủ biên), Nguyễn Thị Ngọc Quyên.

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

Thành phố

Hồ Chí Minh

 

43.

Tiếng Anh

4 (Guess what!)

Cấn Thị Chang Duyên (Chủ biên), Nguyễn Thị Diệu Hà, Nguyễn Thúy Lan.

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm

44.

Tiếng Anh

4

(Wonderful

World)

Nguyễn Thu Lệ Hằng (Chủ biên), Nguyễn Mai Phương, Phạm Thanh Thủy, Trần Hoàng Anh, Trần Thị Anh Thư.

Nhà xuất bản

Đại học

Sư phạm