Tổng chủ biên: Mai Sỹ Tuấn

Chủ biên: Bùi Phương Nga

Tác giả: Nguyễn Tuyết Nga, Lương Việt Thái, Phùng Thanh Huyền

1. Cánh diều gắn với tuổi học trò nhiều ước mơ bay bổng.

2. Mọi bài học trong sách đều gắn với thực tiễn cuộc sống như cánh diều gắn với mặt đất bằng dây diều.

“Mang cuộc sống vào bài học – Đưa bài học vào cuộc sống”.

3. Bộ sách giúp học sinh có cơ hội bay cao trên bầu trời tri thức bao la như diều gặp gió.

Bạn có thể xem thêm nội dung sách ở đây :