Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 4 ( Năm Học 2021 - 2022 )

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Nhiều tác giả

Năm xuất bản: 2019

502.000₫
Còn hàng
SKU
SBGK18-L04-317-1

Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 4 ( Năm học 2021 - 2022 )

 
TT TÊN SÁCH ĐVT GIÁ BÌA
I SÁCH GIÁO KHOA
1 Tiếng Việt 4 tập 1 Bản 15,000
2 Tiếng Việt 4 tập 2 Bản 14,000
3 Toán 4 Bản 13,000
4 Khoa học 4 Bản 12,000
5 Lịch Sử và Địa lí 4 Bản 13,000
6 Âm nhạc 4 Bản 4,000
8 Đạo đức 4 Bản 4,000
9 Kĩ Thuật 4 Bản 5,000
10 Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1 Bản 12,000
11 Vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 2 Bản 10,200
12 Vở bài tập Toán  4 tập 1 Bản 9,900
13 Vở bài tập Toán 4 tập 2 Bản 11,700
14 Vở bài tập Khoa học 4 Bản 8,100
15 Vở bài tập Lịch Sử 4 Bản 5,400
16 Vở bài tập Đạo Đức 4 Bản 5,400
17 Bài tập Toán 4 Bản 11,700
18 Thực hành kỹ thật 4 Bản 6,000
19 Vở bài tập Địa Lí 4 Bản 6,600
20 Hướng dẫn học Tin học lớp 4 ( SHS ) Bản 31,000
21 Hướng dẫn học Tin học lớp 4 ( SBT ) Bản 24,000
22 Tiếng Anh 4 tập 1 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ) Bản 42,000
23 Tiếng Anh 4 tập 2 - SHS (Kèm đĩa AUDIO và thẻ) Bản 42,000
24 Tiếng Anh 4 - SBT (Kèm theo thẻ) Bản 43,000
25 Cùng em học Toán 4 tập 1 Bản 21,000
26 Cùng em học Toán 4 tập 2 Bản 21,000
27 Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 1 Bản 21,000
28 Cùng em học Tiếng Việt 4 tập 2 Bản 21,000
29 Học mỹ thuật 4 theo định hướng PTNL Bản 25,000
30 Giáo dục an toàn giao thông 4 Bản 10,000
31 TLCĐ GD nếp sống TLVM 4 Bản 13,000
TỔNG CỘNG 481,000
Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 4 ( Năm Học 2021 - 2022 )
Close
Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 4 ( Năm Học 2021 - 2022 )