Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 ( Năm Học 2020 - 2021)

Nhà xuất bản: NXB Giáo dục Việt Nam

Tác giả: Nhiều tác giả

Năm xuất bản: 2019

177.000₫
Còn hàng
SKU
SBGK18-L03-364-1
PHỤC VỤ NĂM HỌC 2020 - 2021
TT TÊN SÁCH ĐVT GIÁ BÌA
I SÁCH GIÁO KHOA
1 Tiếng Việt 3 tập 1 Bản 13,000
2 Tiếng Việt 3 tập 2 Bản 13,000
3 Toán 3 Bản 13,000
4 Tự nhiên xã hội 3 Bản 11,000
5 Tập Viết 3 tập 1 Bản 4,000
6 Tập Viết 3 tập 2 Bản 4,000
7 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1 Bản 8,700
8 Vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 2 Bản 7,800
9 Vở bài tập Toán  3 tập 1 Bản 10,500
10 Vở bài tập Toán  3 tập 2 Bản 10,500
11 Vở bài tập Tự nhiên xã hội 3 Bản 9,200
12 Vở bài tập Đạo đức 3 Bản 5,700
13 Tập bài hát 3 Bản 4,700
14 Tiếng Anh 3 tập 1 - SHS 
(Kèm đĩa AUDIO và thẻ)
Bản 40,000
15 Tiếng Anh 3 tập 2 - SHS 
(Kèm đĩa AUDIO và thẻ)
Bản 40,000
16 Tiếng Anh 3 - SBT (Kèm theo thẻ) Bản 39,000
17 Hướng dẫn học Tin học lớp 3 (SHS) Bản 29,000
18 Hướng dẫn học Tin học lớp 3 (SBT) Bản 22,000
19 Cùng em học Toán 3 tập 1 Bản 21,000
20 Cùng em học Toán 3 tập 2 Bản 21,000
21 Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 1 Bản 21,000
22 Cùng em học Tiếng Việt 3 tập 2 Bản 21,000
23 Học mỹ thuật 3 theo định hướng PTNL Bản 25,000
24 Thực hành thủ công 3 Bản 16,000
25 Giáo dục an toàn giao thông 3 Bản 10,000
26 TLCĐ GD nếp sống VMTL 3 Bản 15,500
TỔNG CỘNG 435,600
Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 ( Năm Học 2020 - 2021)
Close
Bộ Sách Giáo Khoa Lớp 3 ( Năm Học 2020 - 2021)