Bộ sách giáo khoa lớp 4 năm học 2022-2023 (chỉ SGK)

Nhà xuất bản:  

Tác giả: nhiều tác giả

Năm xuất bản:  

87.000₫
Hết hàng
SKU
Bộ sách giáo khoa lớp 4 năm học 2022-2023 (chỉ SGK)
TT TÊN SÁCH ĐVT GIÁ BÌA SỐ LƯỢNG ĐẶT
I SÁCH GIÁO KHOA
1 Tiếng Việt 4 tập 1 Bản 15,000  
2 Tiếng Việt 4 tập 2 Bản 14,000  
3 Toán 4 Bản 13,000  
4 Khoa học 4 Bản 12,000  
5 Lịch Sử và Địa lí 4 Bản 13,000  
6 Âm nhạc 4 Bản 4,000  
7 Mĩ thuật 4 Bản 7,000  
8 Đạo đức 4 Bản 4,000  
9 Kĩ Thuật 4 Bản 5,000  
  TỔNG CỘNG   87,000  
Viết Nhận Xét của Bạn
Mời bạn viết nhận xét cho sản phẩmBộ sách giáo khoa lớp 4 năm học 2022-2023 (chỉ SGK)
Close